Endüstrilere Katkı Sağlayacak Büyük Olaylar

Endüstrinin oluşması ve gelişmesinin tarihsel süreci için sürüm tanımlaması gibi 1,0, 2,0, 3,0 ve 4,0 derecelendirmeleri kullanılmaktadır. Tarımsal üretimden sanayi üretimine geçişi sağlayan buhar makinesinin icadı ile başlayan sürece Endüstri 1.0 dönemidir. Burada öncelikle buhar makinesinin icadı, aynı zamanda endüstrinin de başlaması olmuştur.

Bunu Fordizm ve Taylorizm olarak isimlendirilen akımlar takip etmiştir. Buharlı makinelerin de gelişmesiyle Henry Ford üretim bandı sistemini geliştirmiştir, bu günümüzde Fordizm olarak anılır. Buharlı makinelere ek olarak Endüstri 1,0 dönemine büyük katkı sağlayan diğer bir olay da Fordizm olarak adlandırılan bu üretim sistemleridir.

Endüstri 2,0

Elektriğin, telefonun ve telgrafın bulunması ve gelişmesi ile de Endüstri 2,0 dönemi başlar. Bu dönemde buharlı makinelerin yerini elektrik kullanımı alır. Elektrik kullanımı ile üretim hızı ve işçilerin önemi artar. İşçilerden daha çok verim alabilmek adına Frederick Winslow Taylor, işçinin emeğinden olabildiğince faydalanılabilecek bir sistem üretir. En kısa tanımıyla takım çalışması olarak tanımlanabilecek Taylorizm üretim sistemi de bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Endüstri 3,0

Her alanda olduğu gibi endüstrilerde de bilgisayarın etkisi görülmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayarın kullanılmaya başlanması ve internetin sinyallerinin görünmesi üretim sistemlerini de etkiledi. Çeşitli endüstrilere ve üretim sistemlerine entegre edilen bilgisayarlar ile üretimler de bazı bölümlerde otomatikleşmeler devreye girdi. Bu da endüstrinin sadece elektrikten beslendiği dönemi bitirerek Endüstri 3.0 dönemini başlamasına katkı sağlayan olay oldu.

Endüstri 4,0

Nesnelerin İnterneti. Herkesin çokça kez duyduğu ve internetin önümüzdeki uzun bir dönem boyunca yoğunlaşacağı alandır. Nesnelerin interneti denerek hem sanal gerçeklik hem de robotlardan bahsedilmektedir. Endüstri 3,0 döneminde bilgisayarlar ile yapılan otomasyonun ileri safhası olarak gelişen nesnelerin birbirleri ile internet aracılığıyla iletişimi sayesinde üretimlerin birçok alanında insan gücü kullanmadan süreçler tamamen makinelere bağlı olarak otomatikleştirilmiştir. Bu süreç de hala içinde bulunduğumuz Endüstri 4,0 dönemidir.

Kısaca özetlemek gerekirse; Endüstri 1,0’da buhar makineleri ve Fordizm, Endüstri 2,0’da Elektrik ve Taylorizm, Endüstri 3.0’da bilgisayar ve otomasyon sistemleri ve Endüstri 4.0’da nesnelerin interneti ile ileri düzey otomasyon ve insansız çalışma endüstrilere katkı sağlayan büyük olaylardır.

 

İlişkili Yazılar