Yabancı Paraların Elektroniğe Etkisi

Bir ülkenin kendi ulusal parası haricinde, yurt dışında kullanılan paralar genel olarak döviz yani yabacı para olarak adlandırılır. Bizim ülkemiz için düşündüğümüzde, kendi ulusal paramız olan TL haricinde, dünya piyasalarında işlem gören başta Euro, dolar, sterlin olmak üzere, bunların tümü, bizim ülkemiz sınırları içerisinde yabancı para yani döviz olarak adlandırılır.

Elektronik İthalatı

Ülkemiz şu anki mevcut teknolojik koşullarda, ülke sınırları içerisinde kullanılmakta olan bütün elektronik ürünleri üretebilen konumunda değildir. Bunun başlıca sebebi, elektronik ürünlerin üretimini sağlayacak, ileri teknolojiye ve teknik bilgiye tam olarak sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda oluşan elektronik ürün ihtiyacı, yurt dışı piyasalarında üretilen ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin ithalatı ile karşılanmaktadır.

Yurt dışı piyasalarında üretilen bu ürünlerin ithalatı yapılırken ödeme aracı olarak kullanılan para birimi, dünya üzerinde en yaygın hacme sahip olan ve genellikle bütün dünya ülkelerinin piyasalarında işlem gören dolar veya Euro üzerinden gerçekleşir. Ülkelerin kendi iç piyasalarında, işlem gören dolar veya Euro’nun, kendi ulusal para birimleri karşısında değer kazanıp, değer kaybetmesi ile doğru orantılı olarak, ithal edilen elektronik ürünlerin fiyatı da düşer veya yükselir.

Örnek

Kendi ülkemiz için birkaç örnek ile bu durumu izah etmek gerekirse, dolar kurunun ülkemizde normal seviyelerde seyrettiği 6 ay kadar bir süre öncesi ithal telefon fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmamaktaydı. Yurt dışından ithal edilerek ülkemize getirilen Apple marka telefonların fiyatları, dolar fiyatı yükselmeye başlayınca %40’ın üzerinde artmıştır. Teknolojik ürünlerin ikinci el piyasası da bu artışı direkt olarak doğru orantılı yansıtır. Fiyatların yükselmesine etki eder.

Örneğin, Çin menşeili üretilen Xiaomi marka akıllı telefonun, ülkemiz ikinci el piyasasında ki fiyatı 900 TL – 1000 TL bandında iken, dolar kurunun artması ile şu anda ki ikinci el fiyatları 1300 TL – 1500 TL arasındadır. Dolar kuru sebebiyle doğrudan artan telefon fiyatları, piyasadaki telefon fiyatlarının tümünü etkiler. Bir takım telefon markaları doğrudan dolar kurundan etkilenmemiş dahi olsalar, piyasa koşullarının kötüye gitmesi, piyasada ki telefon fiyatlarının artması gibi bir takım sebepler doğrultusunda, kendi fiyatlarını arttırarak, piyasa fiyatının altında kalmamayı tercih etmektedirler.

İlişkili Yazılar