Spotify ve Foxplay’e Erişim Engeli Gelebilir

Yeni bir uyarıda bulunan RTÜK: Spotify ve Foxplay ile beraber birçok internet sitesi ve platforma yayın lisansına başvuru yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan yapılan uyarıların içerisinde 72 saat süre de tanıldı. RTÜK, bahsi geçen başvuruların yapılmaması durumunda erişim engeli geleceğini de bildirdi.

RTÜK resmi internet sitesinden bir uyarıda bulundu. Spotify, Foxplay platformlarının resmi sitelerinin lisanslarının bulunmadığını açıklayan RTÜK, lisanslarının bulunmamasından dolayı erişim engeli ile karşı karşıya kalabileceklerini dile getirdi. Bununla beraber 72 saat süre de tanıyan RTÜK yaptığı açıklamalarla beraber Spotify ve adı geçen diğer web sitelerin aylık yayın lisans ücretini peşin olarak veyahut 72 saat içerisinde son vermez ise erişim engeli talebinde bulunacağı uyarısında bulundu. Öte yandan Spotify Türkiye konuyla alakalı henüz bir açıklamada bulunmadı.

RTÜK Tarafından Yapılan Açıklama:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin “İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri” başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında; İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur.”

İlişkili Yazılar