Vatan Bilgisayar Üyesi 27 Bin Kişinin Bilgileri Çalındı!

Vatan Bilgisayar tarafından yapılmış olan bir açıklama ile beraber Vatan Bilgisayar sitesine üye olan kullanıcıların, e-posta ve şifreleri çalınmış durumda.

Ülkemizin ileri gelen teknoloji tabanlı mağaza zincirlerinden olan Vatan Bilgisayar, yıllardır gerek sitesinde gerekse mağazalarında birçok satış yapmış durumda. Öte yandan firmanın açıklamalarına göre resmi sitesinde büyük bir veri ihlali olduğunu açıkladı. Bu durum sonucunda Vatan Bilgisayar’ın açıklamalarına göre söz konusu veri ihlali nedeniyle 27 bin kullanıcının bilgileri ele geçirildi.

Bununla beraber Vatan Bilgisayar tarafından yapılan açıklamaya göre 27 bin 143 kişinin e-posta ve şifrelerine erişim sağlandığı belirtilmiş durumda. Öte yandan bu durum Vatan Bilgisayar, üyeliği bulunan tüm kullanıcıların şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Vatan Bilgisayar konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle; İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği, Giriş denemelerinin Vatan Bilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği, İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği, İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da yer alan şifreleri olduğu, İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği, İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/789 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İlişkili Yazılar