Geleneksel Medya mı Yoksa Yeni Medya mı?


Geleneksel Medya mı Yoksa Yeni Medya mı?

Günümüzde insanlar genelde yeni medyanın eski yani geleneksel medyayı yok ettiğini düşünmektedir. Aslında olay tam tersidir. Yeni medya, geleneksel medyanın üzerine kurulmuş bir yapıdır. Birbirini var ederler. Bu iki kavram insanlığa yıllarca fayda sağlamış ve sağlamaya devam edecektir. Geleneksel medya genellikle gazete olarak bilinir. İçeriğine baktığımızda ise televizyon, radyo, gazete, telgraf, telefon, posta gibi birçok kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır. Zaten kitle iletişim araçları (Kia) diye de kısaca adlandırabiliriz. Medya deyince neden aklımıza sadece televizyon geliyor ki hiç düşündünüz mü? Bu çoğunlukla evlerimize kadar giren ve diğer insanlarla bir ekrandan göz ve kulak yardımıyla etkileşim içerisinde olan bir yapı olduğundandır. Bu yüzden insanlar geleneksel medya deyince ilk akıllarına televizyon gelmektedir. Yeni medya deyince ise akıllı telefonlar, bilgisayar ve internet gelmektedir. Yeni medya, eski medyaya nazaran daha interaktiftir. Burada kısaca etkileşime değinmek istiyorum. Bireylerin geleneksel medyayı bırakmasının en temel nedeni olarak hızlı ve aktif bir içerik peşinde olduklarından yeni medyayı içerik anlamında ve hız anlamında daha yeterli gördüklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yorum yapabilme ve beğenip beğenmeme özellikleriyle kullanıcı daha da aktif hale getirilip bireyin yeni medyada var olmasını sağlamıştır. Şimdi ise geleneksel medyayı tanıyalım ki birbirlerinin tamamlayıcısı terimini daha iyi tanımlayalım.

 

Geleneksel Medya Nedir?

Geleneksel medya yazılı ve görsel basın yardımıyla insanlara haberleri, gündelik olayları aktarabildiği bir mecralar bütünüdür. Buna kısaca örnek vermemiz gerekirse dergiler, gazete, televizyon vs. gibi birçok kitle iletişim araçlarını kapsamaktadır. Geleneksel medya bizi tek tipleştirme üzerine kurulu olan bir medyadır. Bunun en belirgin örneği patronajlardır. Şimdi diyeceksiniz ki bu patronaj ne demek? Hemen kısaca anlatayım. Medya kuruluşunda muhabir haberi yapar. Eşik bekçisi yani editörlere gönderir. Editörde doğal olarak bulunduğu medya kuruluşunun benimsediği yayın politikasına uygun hale getirir. İşte asıl patronajların etkisinin bulunduğu yerdir burası. Çünkü siz ne yaparsanız yapın patronlar hep müdahale etmektedirler. Geleneksel medya bu düzlemin içerisinde hareket etmektedir. Burada biraz geleneksel medyayı kötülemiş gibi dursam da yıllardan beri tüm dünyada sistem bu şekilde ilerlemektedir. Burada sadece bahsetmek istediğim sistemin çalışma şekli bu şekildedir. Bu kimine doğru gelebilir kimine ise yanlış gelebilmektedir. Asıl konumuz olan ve günümüzde pek çok anlamda yanımızda taşıdığımız yeni medyaya giriş yapalım.

 

Yeni Medya Nedir?

 

Yeni medya internet, sosyal medya, akıllı telefon, bilgisayar gibi birçok kitle iletişim ve kitle iletişim araçlarının bulunduğu bir medya organıdır. Yeni medya deyince aklımıza direk sosyalleşme adı altında sosyal medya gelmektedir. Bireyler sosyal mecralarda o kadar çok vakit geçiriyorlar ki yeni medya, sosyal medyayla karıştırılıyor. Aslında sosyal medya, yeni medya içerisindeki sadece bir platformdur. Yeni medya ise kitle iletişim araçlarının tamamını kapsamaktadır. İnsanları birbirine bağlayan bir mecradır da diyebiliriz. Bu yapı bireylerin hayatlarına girdikten sonra yaşamı bir hayli hızlandırmıştır. Çünkü anlık olarak bir insan veri girdiğinde dünyanın diğer ülkesinde birey bunu anında görebiliyor olması sizce de muazzam bir şey değil mi? Yeni medyanın en önemli özelliği bireylerin birbiriyle etkileşime geçebilmesidir. Bu etkileşim meselesine başta da değinmiştik. Bireyler aslında bu yüzden geleneksel medyadan kopup hızlı bir şekilde yeni medyaya geçtiler. Yeni medyanın bireylere sağladığı özgürlük metaforu sayesinde hızlı bir biçimde adapte oldular. Biz buna dijital göçmenlik diyoruz işte. Şimdi aklınıza bir soru takılmıştır nedir bu dijital göçmen veya dijital göçebelik diye dediğinizi duyar gibiyim. Dijital göçmenlik bireylerin gelenekselleşmiş yapıdan yeni bir yapıya göçüşü denebilir. Bu kavram daha çok orta yaş kesimine hitap etmektedir. Genç bireylere ise dijital melez diyoruz. Bu da dijital dünyaya merhaba ben geldim dercesine diyebileceğimiz bir kavramdır. Çünkü genç bireyler dünyaya adım attıkları anda neredeyse her şeyi dijital olarak algılamaya başlamışlardır. Gelelim açıkladığımız kavramların artı veya eksilerine.

 

Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

 

Geleneksel medya eksilerine değinecek olursak maliyetinin yüksek olması. Bunu en güzel şöyle örnekleyebiliriz. Geleneksel medyada maliyet çok önemlidir. Buradaki maliyet gazete basımı, sayfaların miktarı, boyutu vs. diye gitmektedir. Televizyonda ise çalışanlar, stüdyonun dizaynı ve kurulumu, kameralar, uydu bağlantıları, rejide kullanılan teçhizatlar vs. gibi bunlar hep maliyet açısından çok önem arz eden şeylerdir.

 

Geleneksel medya tek taraflıdır. Bunu evinde televizyon bulunan veya gazete okuyan herkes bilmektedir. Çünkü bireyin herhangi bir şekilde bu kitle iletişim araçlarına etkisi bulunmamaktadır. Birey gazeteyi eline aldığında sadece okuması veya televizyonda seyretmesi etkileşime engel olmaktadır. Bu da yeni medyaya geçiş için bir diğer sebeplerden biridir.

 

Geleneksel medya tek tipleştirme üzerine kurulu bir yapıdan ibarettir. Birey geleneksel medyada geçen veya medya araçlarının seçerek verdikleri haberleri izlemektedirler. İşte bahsettiğimiz tek tipleştirme budur. Bireyleri sanki önlerine kendilerinin seçtikleri yemekleri koyup bunlardan hangisini yemek istersen ye bizi alakadar etmez cihetiyle hareket etmektedirler. Bu yüzden insanlar akın akın yeni medyaya geçmektedir.

 

Geleneksel medyanın doğruluğunu teyit etmek imkânsız hale gelmiştir. Çünkü en son patronların dediği olmaktadır. Zaten biz burada çalışanları suçlayamayız. Burada en önem arz eden faktör patronajlardır.

 

Yeni medyaya gelecek olursak internetin bize sunduğu imkânlardan büyük ölçüde faydalanmaktayız. Yeni medya bize etkileşim sağlamaktadır. Bireylerle ilişkilerimizi hızlı ve aktif bir şekilde sürdürebilmemizi olanak sağlamıştır. Bunu yorum yaparak veya yoruma cevap vererek diye örneklendirebiliriz.

 

Yeni medyanın maliyeti çok düşüktür. Çünkü herhangi bir şekilde site kurulumu haricinde başka bir maliyeti yoktur. Buda birçok medya kuruluşuna cazip gelmektedir.

 

Yeni medya tektipleştirici değildir. Yeni medyada herkese ait içerik bulunabilir. Herkesin farklı bir görüşü vardır ve bu görüşleri destekleyici onlarca içeriği barındırmaktadır. Bu yüzden bireylerin yine tercihleri yeni medya olacaktır.

 

Yeni medyanın doğruluğunu teyit etmek zor değildir. Sadece dijital medya okuryazarı olmak ya da öğrenmek yeterlidir. Tabi bunu destekleyici platformlarda mevcuttur. Bunlara örnek verecek olursak;

 

l 140Journos

l Teyit.org

l Doğrulukpayı.com

l Malumatfuruş.com

Bu platformlardan rahatlıkla bilginin doğruluğunu teyit edebilirsiniz.

 

Yeni medya mahremiyeti genellikle ihlal etmektedir. Yani bireylerin öz hakları, kendilerine ait görüntüler, sesler, çalışmalar gibi birçok şeyi kapsayan kavram mahremiyettir. İnsanlar genelde mahremiyet ihlali yaptıklarının farkında değillerdir. Burada yapılması gereken daha öncede bahsettiğim gibi dijital medya okuryazarlığını öğrenmekten geçmektedir.

 

Herkes dijital medya okuryazarı olabilmektedir. Bunun herhangi bir okulu bulunmamaktadır. Bu yüzden bireylerin kendi haklarını nasıl korumaları gerektiğini bilmeleri önem arz etmektedir.

 

Yeni medya büyük bir arşiv kolaylığı sağlamaktadır. İstediğimiz anda istediğimiz yerden eski veya yeni bilgiye anında ulaşabiliyoruz. İnternet büyük bir saklama dolabı veya büyük bir sandık işlevine sahiptir.

 

Yeni medya bireyleri sosyalleştirmektedir. Dünyanın bir ucundan hiç görüşmediğiniz arkadaşınızla dahi görüşme fırsatı yakaladığınız bir çevrimiçi ağlar bütünü olduğunu unutmayalım.

 

Yukarıda bahsettiğimiz dijital medya yani yeni medya veya geleneksel medyanın işlevlerine bizim hayatımızdaki yerine kısaca değindik. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.

 

 

mcafee satın al

İlişkili Yazılar