Yapay zeka insan ırkı için bir tehdit olabilir mi?


Yapay zeka insan ırkı için bir tehdit olabilir mi?

Özellikle 2000 yılından sonra yapay zeka çok büyük bir hız ile gelişmeye başladı. Bu gelişim kimileri tarafından iyi bir gelişme olarak görülmedi. Yapay zeka araştırmalarının bir an önce durdurulması istendi. Bu tip düşüncelere rağmen yapay zeka çok büyük bir hızla gelişmeye devam etti ve gelişme hızını da arttırdı. Bugün ise günümüzün en önemli teknolojilerinden biri haline geldi. Yapay zeka araştırmalarının durması gerektiğini söyleyen akademisyenler de yapay zekanın insanlığın sonu olacağını düşündüler. Peki yapay zeka insan ırkı için neden tehdit olabilir?

Çoğu mesleği yok etme kapasitesi?

Yapay zekanın gelişimi konusunu ele aldığımızda en basit korkulardan biri olarak yapay zekanın çoğu mesleği bitireceği düşüncesi ile karşılaşırız. Fabrikalar, işletmeler ve büyük sanayi bölgelerindeki insan ihtiyacının azalacağı ve işsizliğin dünya genelinde artacağı düşünülmektedir. Herhangi bir işe yaramayan ve sadece tüketen bir insan toplumu oluşacağı da bilinen en büyük tahminlerden biridir. İnsan tarafından yapılabilecek çoğu iş bilgisayarlar, robotlar yani kısacası yapay zeka tarafından yapılabilir hale gelecek. Bu da oluşacak tüketici toplumun dünya kaynaklarını hızla bitireceği düşüncesini doğurmaktadır.

Bu düşüncelerin aksine insanların daha refah seviyesi yüksek bir hayata ulaşacağı da bir kesim tarafından dillendirilmektedir. Bu nedenle bu konunun tam anlamıyla bir tehdit oluşturup oluşturamayacağı henüz kesin değildir.

Tamamen bağımsız kararlar verebilmesi?

Bilindiği gibi yapay zekanın en önemli vurgusu bağımsız kararlar vermesi ve bu bağımsız kararlar neticesinde hareket etmesidir. Yapay zeka için henüz tam anlamıyla bir bağımsızlık durumundan söz etmek mümkün değildir. Tabi bu durum ilgili teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortadan kalkacak ve tamamen bağımsız ve kendi kararlarını veren bir yapay zeka ortaya çıkacaktır. Bu düşünce çoğu araştırmacı tarafından incelenmektedir. Araştırmalara göre yapay zeka çok yakında bağımsız olacak, kendi kararlarını tam olarak verebilecek ve bu neticede hareket edebilecektir. Tehdit durumu da tam olarak burada ortaya çıkmaktadır.

Tamamen bağımsız bir makinenin doğru kararlar verip verememesi ciddi bir durum olarak görülmektedir. Nedeni ise bağımsız bir makinenin dünyayı yok edebilecek bir güce bile sahip olabilme ihtimalidir. Özellikle askeri alanlara yapay zekanın daha da çok girmesi oldukça endişe yaratan bir durumdur. Eğer teknolojik silahlar tamamen bağımsız olursa “yanlış kararlar verebilir mi?” gibi sorular akıllarda yer almaktadır. Yapay zeka konusunda en büyük araştırmaları yapan şirketler ise bu durumun mümkün olabilme ihtimali üzerinde çalışmaktadırlar.

Makineler arası iletişimin gelişmesi?

Makineler arası iletişim kurulması basit bir tanım olarak görülebilir ancak çok ciddi bir konudur. Burada üzerinde durulması gereken husus ise makineler arası iletişimin insan etkisi dışında gerçekleşmesi durumudur. Günümüz teknolojisi belli algoritmalar veya diğer tür etkiler ile makineler arası iletişimi sağlayabilmektedir. İlgili iletişimin gerçekleşmesi için yazılan algoritmalar insan tarafından tasarlanır. Bu nedenle bir insan etkisi söz konusudur. Makine, diğer makineye göndereceği veriyi tam bağımsız şekilde kendi iradesi ile seçemez. Tehdit noktası ise tam da bu noktadır. Eğer bir makine diğer bir makineye tam bağımsız bir şekilde veri gönderebilirse bu bir risk oluşturur ve kontrol edilemez duruma gelebilir.

Makinelerin kendi aralarında iletişim kurmaya başladıkları daha önce çokça dillendirilmiştir ancak net bir sonuca ulaşılamamıştır. Bir makinenin diğer bir makine ile insandan bağımsız bir şekilde iletişim kurması insanlara karşı ortak bir düşünceye sahip olabilecekleri anlamına gelir. Eğer makineler insanlardan yana bir tutum sergilemez ve düşünceleri insanlar ile çelişirse insanlara karşı bir savaş açabilirler. Bu durum nedeniyle de yapay zeka büyük bir kesim tarafından insanlık için tehdit olarak görülmektedir.

Canlı varlıkları kontrol edebilme gücü?

Çok eski dönemlerde insanlar ile makinelerin ortak bir bedende buluşamayacağı söylenirdi. Bu düşünce sistemi insan beynindeki elektrik sinyallerinin keşfedilmesi ile son buldu. Bu keşfin üzerine çokça araştırmalar yapıldı. Özellikle sağlık alanında protez kol ve protez bacak gibi yeni icatlar ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu icatların en büyük özelliği direkt olarak beyinden gelen sinyaller doğrultusunda çalışmaları oldu. İlgili protez beyinden gelen elektrik sinyallerini alıyor ve harekete geçiyordu.

Bu sistemin benzeri çapraz mantık ile denenmeye başlandı ve olumlu sonuç verdi. Bir elektriksel komut gerçek bir insan elini hareket ettirebildi. Bu durum insanlık için büyük bir olumlu gelişme olarak görüldü ancak korkutan noktaları da oldu. Eğer yapay zeka kendi bağımsızlığına tam olarak ulaşır ve insan üzerinde güç sağlarsa bu elektriksel sistem ile insanı kontrol edebilir.

 

windows 8.1 pro satın al

İlişkili Yazılar